I.A.S.G. Kft. - Rezervni dijelovi za Nordsonov stroj       >>       Glave

magyar   |   English   |   srpski   |   hrvatski


 
 

Početna strana >> Tehnika ljepljenja >> 

Rezervni dijelovi za Nordsonov stroj       >>       Glave
N O V O
Bisnode tanusitvany
Robot - naš novi suradnik

Aplikatori za Nordson seriju H201Glave

Nordson® kataloški broj

ITW Challenger kataloški broj

Slika

Nordson® H201 series 8503591 50.07208.100
Kako naručiti aplikator H200 sa više modula


Potrebne su sljedeće vrijednosti:
n - broj modula
x1, x2, ..., xn – osno rastojanje modula u mm (vidi sliku)

jedna od vrijednosti CA ili IA
CA – common air (1 solenoid ventil)
IA – independent air (2 ili više ventila)Navedene vrijednosti treba uneti u ovu formulu:

H20n – T; x1, x2, ..., xn; CA ili IAPrimjer 1:

H204 T tijelo 100mm širine

Treba vam ova formula: H204 - T; 25, 25, 25; CA
Primjer 2:

H202 T LP (low profile) tijelo 100mm širine

Treba vam ova formula: H202 - T LP; 75; CAPartneri